Ajuntaments

Transforma l’impacte de les polítiques esportives del teu municipi

Una nova dimensió per a l’àrea d’esports dels ajuntaments de la comarca d’Osona

Ajuntaments

Com podem dinamitzar l’esport al teu municipi?

Definició del model esportiu
Anàlisi dels actius del municipi i definició de l’estratègia de promoció de l’activitat física i l’esport.
Disseny de programes d’activitat física
Creació de nous programes adaptats a les necessitats i demandes de tots els col·lectius: salut, rendiment, educació, lleure i turisme.
Reordenament dels espais esportius
Anàlisi dels espais i equipaments destinats a la pràctica esportiva i elaboració de nous models de gestió d’usos, d’activitats i de funcionament.
Assessorament a agents esportius
Suport i acompanyament de les entitats, clubs i altres organitzacions dedicades a l’esport en temes metodològics, organitzatius, de comunicació, digitalització i captació de participants.
Oficina tècnica d’implementació de projectes
Desenvolupament i implementació de projectes i programes esportius mitjançant l’equip de tècnics del Consell Esportiu d’Osona.
Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM)
Anàlisi i diagnosi del sistema esportiu municipal i elaboració de la proposta de necessitats esportives del municipi.

Projectes recents