Declaració d’accessibilitat

Declaració d'accesibilitat

CONSELL ESPORTIU D’OSONA té com a compromís crear i publicar webs amb disseny universal i continguts accessibles per al màxim nombre possible d’usuaris i usuàries i apropar, així, la comunicació municipal i l’ús de les noves tecnologies a la ciutadania.

Per dur a terme aquest objectiu, aplica la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada per la Unió Europea. La finalitat és que la majoria de webs de naturalnomade.com compleixin les pautes d’accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI (WCAG 2.1).

Això significa que tant una persona amb algun tipus de discapacitat com qualsevol altra que estigui en una circumstància que dificulti l’accés a la informació de la pàgina web podrà accedir als continguts amb èxit.

CONSELL ESPORTIU D’OSONA s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb allò (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). La majoria dels webs de la institució són parcialment conformes amb la legislació vigent i es treballa diàriament per assolir nivells òptims d’accessibilitat.

L’evolució de les noves tecnologies de la informació, tant en format web com en format multi dispositiu, permet que els continguts oferts a través d’Internet siguin cada cop més accessibles. CONSELL ESPORTIU D’OSONA, en línia amb el compromís adquirit amb l’accessibilitat universal, ha considerat que la divulgació de la informació sobre l’accessibilitat web i de multi dispositiu és un servei important per a aquells usuaris i usuàries que necessitin una guia per accedir sense dificultat a la web de naturalnomade.com i per aquest motiu posa a disposició aquest lloc web amb recursos que facilitin la navegació per a totes les persones.